SLIDE-1SLIDE-2
DICH VU - HOME

Dịch Vụ

Sứ mệnh của chúng tôi là trỏ thành nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp của bạn, cùng doanh nghiệp đi đến thành công

TƯ VẤN VẬN HÀNH AVF PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Tư vấn vận hành và phát triển doanh nghiệp Việt Nam - Hỗ trợ xây dựng văn hóa riêng trong quản lý và điều hành doanh nghiệp.

MARKETING

Marketing tại doanh nghiệp bạn chưa thực sự mang lại hiệu quả? Và bạn đang lo lắng khi không đưa được thương hiệu của mình đến gần hơn với người tiêu dùng? Làm thế nào để sử dụng linh hoạt các hình thức marketing: Digital Marketing, SMS Marketing, Marketing Offline? Hãy để L.E.T giúp bạn thay đổi điều đó!

ERP - EOFFICE

ERP - EOFFICE - Hệ thống cung cấp tất cả các chức năng quản lý doanh nghiệp: quản lý kho, kế toán, bán hàng và hơn thế nữa! Bitrix24 - Giải pháp quản lý doanh nghiệp "đám mây" - Tối ưu hóa công tác quản lý doanh nghiệp!

NHÂN SỰ IT ĐỒNG HÀNH

L.E.T cung cấp dịch vụ tư vấn và nhân sự IT đồng hành, giúp doanh nghiệp ứng dụng một cách có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý và vận hành doanh nghiệp!